เงื่อนไขการใช้งาน

เงื่อนไขการใช้งาน / การลงประกาศ

  • สำหรับประกาศที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น!
  • ไม่ลงประกาศซ้ำ
  • ใช้ข้อมูลผู้ประกาศที่แท้จริง / ยืนยันตัวตนได้ / สามารถติดต่อได้
  • ไม่ลงประกาศที่ผิดกฎหมาย / ละเมิดสิทธิ์ผู้อื่น
  • ผู้ลงประกาศมีหน้าที่รับผิดชอบต่อข้อความ / เนื้อหาที่ตนเองลงไว้

 

****************************************************************************************

หากพบการฝ่าฝืนข้อหนึ่งข้อใด ประกาศนั้นจะถูกลบทิ้ง ผู้ประกาศจะถูกระงับทันที

****************************************************************************************

V.01 Effective on 1/Aug/2018  by www.lanna-asangha.com